Translate

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

20 ορολογίες SEO Greece που πρέπει να γνωρίζετε

1. SEM: Search Engine Marketing

Είναι οι τεχνικές ή υπηρεσίες μάρκετινγκ μέσω των μηχανών αναζήτησης. Πιο συγκεκριμένα δύο είναι τα βασικά είδη SEM,
  1. το SEO: προώθηση ιστοσελίδων ή βελτιστοποίηση ιστοσελίδων. Είναι η τεχνική βελτίωσης της κατάταξης μίας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μίας οργανικής αναζήτησης για μία δεδομένη λέξη κλειδί.
  2. το Pay Per Clic : Είναι ένα είδος διαφήμισης ιστοσελίδων όπου η πληρωμή γίνεται με τα κλικ. Η πιο γνωστή εταιρία σε αυτό το είδος διαφήμισης είναι η Google με την υπηρεσία Google Adwords.
Για να καταλάβετε καλύτερα τις τεχνικές SEO και τη διαφορά ανάμεσα στην προώθηση ιστοσελίδων και τη διαφήμιση στο Internet, μπορείτε να διαβάσετε τα αντίστοιχα άρθρα.

2. Backlink: μπακ λινκ ή αλλιώς κατευθυνόμενο λινκ

Πρόκειται για ένα λινκ που βρίσκεται σε μία οποιαδήποτε ιστοσελίδα Α του Internet και κάνοντας κλικ πάνω του οδηγεί (κατευθύνει) σε μία ιστοσελίδα Β. Ο αριθμός των κατευθυνόμενων προς μία ιστοσελίδα λινκ είναι σημαντικός διότι αυξάνει το PageRank της σελίδας και συμβάλλει στη βελτίωση της κατάταξης της ιστοσελίδας σας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα μπακ λινκ και τη σημασία τους.

3. Google PageRank

Είναι ένα αλγόριθμος που χρησιμοποιεί η Google για να εκτιμήσει τη σημασία των διαφόρων ιστοσελίδων που υπάρχουν στο Internet.
Η βασική ιδέα πίσω από αυτόν τον αλγόριθμο είναι η παρακάτω : Ένα λινκ από μία σελίδα Α προς μία σελίδα Β θεωρείται ως ψήφος εμπιστοσύνης της σελίδας Α προς τη σελίδα Β. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των λινκ προς μία σελίδα (μπακ λινκ) τόσο πιο σημαντική και αξιόπιστη θεωρείται η σελίδα αυτή από τις μηχανές αναζήτησης.
Η παραπάνω αρχή οδήγησε κατά καιρούς πολλούς διαχειριστές ιστοσελίδων στην κατά κόρρο συσσώρευση μπακ λινκ προκειμένου να αυξήσουν την σημασία και την αξιοπιστία της ιστοσελίδας τους στα μάτια της Google. Κατά συνέπεια πολλοί διαχειριστές άρχισαν να εφαρμόζουν πλάγιες, μη αποδεκτές τεχνικές SEO για την απόκτηση μπακ λινκ και άρα την αύξηση του pagerank των σελίδων τους. Για να αντιμετώπιση αυτών των τεχνικών η Google καθιέρωσε δύο νέους βασικούς αλγορίθμους, τον αλγόριθμο Panda και τον αλγόριθμο Penguin. Οι αλγόριθμοι αυτοί το τελευταίο διάστημα έφεραν τα πάνω κάτω στην κατάταξη ιστοσελίδων στο Google. Θα μιλήσουμε σε άλλο άρθρο για τους αλγόριθμους αυτούς. Το σημαντικό συμπέρασμα της όλης ιστορίας είναι ότι δεν αρκεί πλέον να έχετε πολλά μπακ λινκ για να έχετε καλή κατάταξη στο Google. Πρέπει η σελίδα σας να είναι χρήσιμη για τον επισκέπτη και να περιέχει φρέσκο και μοναδικό περιεχόμενο ειδαλλιώς τρώει κόκκινη κάρτα από την Google.
Μάθετε εδώ τί είναι το pagerank.

4. Linkbait

Είναι ένα κείμενο που δημοσιεύεται ως περιεχόμενο σε μία ιστοσελίδα και έχει ως στόχο να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερα μπακ λινκ. Με ποιο τρόπο ; Απλούστατα είναι τόσο καλογραμμένο και παρέχει τόσο χρήσιμες πληροφορίες που πολλοί άλλοι χρήστες του Internet επιθυμούν να κάνουν αναφορά σε αυτό. Κλασικό παράδειγμα κειμένων αυτού του στυλ είναι τα άρθρα που παρέχουν μία λίστα « Top 10 » για ένα συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα Top 10 ξενοδοχεία στην Κρήτη, Top 10 τρόποι για να χάσετε βάρρος….κτλ

5. Link farm ή « φάρμα » με λινκ

Είναι ένα σύνολο ιστοσελίδων όπου η κάθε ιστοσελίδα περιέχει λινκ προς όλες τις άλλες ιστοσελίδες με απώτερο στόχο την αύξηση του PageRank όλων των ιστοσελίδων που συμμετέχουν στη φάρμα.
Αυτή η πρακτική εφαρμόστηκε αρχικά και ήταν αποτελεσματική αλλά στις μέρες μας οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης έχουν εξελιγχθεί πολύ και η τεχνική αυτή εκλαμβάνεται ως σπαμ. Η εφαρμογή τέτοιων τεχνικών μπορούν να τιμωρήσουν μία ιστοσελίδα και γι αυτό καλό θα είναι να αποφεύγεται.

6. Anchor text

Το anchor text είναι μία λέξη ή φράση πάνω στην οποία μπορούμε να κάνουμε κλικ και να μεταφερθούμε σε μία άλλη ιστοσελίδα του Internet. Γενικά, εάν η ιστοσελίδα σας έχει πολλά μπαλ λινκ με anchor text συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά είναι πολύ ευνοικό και εκλαμβάνεται καλά από τις μηχανές αναζήτησης.
Για παράδειγμα, αν έχετε ένα μπλογκ σχετικό με την απώλεια βάρους θα ήταν χρήσιμο και θα βελτίωνε την κατάταξη σας στις μηχανές αναζήτησης αν κάποια από τα μπακ λινκ σας συνδέονταν με την φράσεη κλειδί « χάσιμο βάρους ».
Μάθετε περισσότερα στο άρθρο τί είναι anchor text.

7. NoFollow Link

Φανταστείτε ότι δημοσιεύεται ένα άρθρο στο μπλογκ σας σχετικό με το ποδόσφαιρο και προσθέτετε ένα λινκ που πηγαινει από το μπλογκ σας προς την ιστοσελίδα wikipedia με χρήση μίας συγκεκριμένης φρασης κλειδί….για παράδειγμα της φράσης « ορισμός ποδοσφαίρου ».
Με άλλα λόγια φτιάχνετε ένα λινκ προς την wikipedia  με Anchor text τη φράση « ορισμός ποδοσφαίρου ». Με τον τρόπο αυτό οι επισκέπτες του μπλογκ σας που δε γνωρίζουν τον ορισμό του ποδοσφαίρου μπορούν να κάνουν κλικ πάνω στο λινκ και να μεταφερθούν στην ιστοσελίδα της wikipedia.
Μπορεί ο κώδικας της σελίδας σας είναι γραμμένος έτσι ώστε να επιτρέπετε στην Google να μην μεταφέρει ένας μέρος του Pagerank του μπλογκ σας στην ιστοσελίδα της wikipedia μέσω του λινκ που προσθέσατε πάνω στη φράση « ορισμός ποδοσφαίρου ». Τότε το συγκεκριμένο λινκ λέγεται NoFollow διότι ακριβώς δεν μεταφέρει το Pagerank του μπλογκ σας στην ιστοσελίδα της wikipedia μέσω του λινκ που προσθέσατε.
Για να καταστήσετε την ιστοσελίδα σας NoFollow πρέπει ο κώδικας της ιστοσελίδας σας να περιέχει ένα συγκεκριμένο πεδίο / attribute του οποίου η τιμή είναι NoFollow.

8. DoFollow Link

Με βάση την εξήγηση που δόθηκε παραπάνω, μπορεί ο κώδικας της σελίδας σας είναι γραμμένος έτσι ώστε να επιτρέπετε στην Google να μεταφέρει ένας μέρος του Pagerank του μπλογκ σας στην ιστοσελίδα της wikipedia μέσω του λινκ που προσθέσατε πάνω στη φράση « ορισμός ποδοσφαίρου ». Τότε το συγκεκριμένο λινκ λέγεται DoFollow διότι ακριβώς μεταφέρει το Pagerank του μπλογκ σας στην ιστοσελίδα της wikipedia μέσω του λινκ που προσθέσατε.
Για να καταστήσετε την ιστοσελίδα σας DoFollow πρέπει ο κώδικας της ιστοσελίδας σας να περιέχει ένα συγκεκριμένο πεδίο / attribute του οποίου η τιμή είναι DoFollow.
Αν η τιμή του συγκεκριμένου πεδίου / attribute είναι Dofollow ουσιαστικά δίνετε στην Google την άδεια να μεταφέρει ένας μέρος του Pagerank του μπλογκ σας στην ιστοσελίδα της wikipedia μέσω του λινκ που προσθέσατε πάνω στη φράση « ορισμός ποδοσφαίρου ».
Η τεχνική NoFollow/DoFollow αυτή καθιερώθηκε από την Google σε μία προσπάθεια να περιορίσει τη ασύστολη δημιουργία μπακ λινκ επί πληρωμή από επιτήδιους χρήστες που επιθυμούν απλά να έχουν καλή κατάταξη στο Google.

9. Title Tag

Το title tag είναι ουσιαστικά ο τίτλος μίας ιστοσελίδας και είναι ένας από του πιο σημαντικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται από την Google για την κατάταξη μίας ιστοσελίδας μετά από μία αναζήτηση. Ιδανικά θα πρέπει ο τίτλος κάθε σελίδας της ιστοσελίδας σας να είναι μοναδικός και να περιέχει τις βασικές λέξεις κλειδιά της εκάστοτε σελίδας. Η διαδικασία βελτίωσης των πεδιών title tag στις σελίδες μίας ιστοσελίδας αποτελεί μία από τις βασικέςτεχνικές onsite SEO (SEO εντός της ιστοσελίδας).

10. Meta Tags

Όπως το πεδίο title tag έτσι και τα πεδία meta tags χρησιμοποιούνται από τις μηχανές αναζήτησης ώστε να αποκτήσουν μία καλή ιδέα του περιεχομένου μίας ιστοσελίδας. Τα πεδία meta tags  βρίσκονται μέσα στο HEAD section του κώδικα HTML μίας σελίδας. Αυτά τα πεδία δεν είναι ορατά από τους επισκέπτες μίας σελίδας αφού βρίσκονται στο κώδικα της. Η βελτιστοποίηση των πεδίων meta tags ανήκει στις τεχνικές onsite SEO.

11. Search Algorithm

Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται από μία μηχανή αναζήτησης ώστε να βρεί αυτή τα πιο σχετικά αποτελέσματα για μία δεδομένη αναζήτηση και να τα κατατάξει μπροστά στα μάτια του χρήστη που λανσάρησε την αναζήτησε. Οι αλγόριθμοι αναζήτησης εξελίσσονται και ανανεώνονται σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Λαμβάνουν υπόψιν τους πάνω από 200 παράγοντες για να κατατάξουν τις ιστοσελίδες στα αποτελέσματα μίας αναζήτησης. Διαβάστε το άρθρο πώς ψάχνει η Google για να καταλάβετε καλύτερα.

12. SERP: Search Engine Results Page

Είναι ουσιαστικά η σελίδα που κατατασσέται στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης μετά την αναζήτηση μίας δεδομένης λέξης κλειδί. Η θέση της κατάταξης μίας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα της αναζήτησης καθορίζει ουσιαστικά την επισκεψιμότητα ιστοσελίδας.

13. Sandbox

Είναι ένα μέρος στο οποίο αποθηκεύει η μηχανή αναζήτησης Google όλες τις νέες ιστοσελίδες που δημιουργούνται καθημερινά στο διαδίκτυο. Όταν μία ιστοσελίδα βρίσκεται στον χώρο αυτό sandbox σημαίνει ότι δεν εμφανίζεται ακόμα στα αποτελέσματα μίας αναζήτησης. Από τη στιγμή που η Google επαληθεύσει ότι η ιστοσελίδα είναι νόμιμη και ηθική την βγάζει από το sandbox και την εισάγει στα αποτελέσματα των αναζητήσεων.

14. Keyword Density

Πυκνότητα εμφάνισης μίας λέξης κλειδί στο περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας καθορίζεται από το πόσες φορές επαναλαμβάνεται αυτή η λέξη κλειδί στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Για να βρείτε την πυκνότητα εμφάνισης αρκεί να διαιρέσετε τον αριθμό εμφάνισης της λέξης κλειδί στην σελίδα με το συνολικό αριθμό λέξεων της σελίδας. Η πυκνότητα εμφάνισης μίας λέξης κλειδί είναι ένας σημαντικός παράγοντας SEO αφού οι μηχανές αναζήτησης τον χρησιμοποιούν για να κατατάξουν τις ιστοσελίδες στα αποτελέσματα μίας αναζήτησης. Προσοχή όμως να μην το παρακάνετε διότι η υπερβολική επανάληψη μίας λέξης κλειδί στο περιεχόμενο μίας σελίδας μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα.

15. Cloaking

Είναι μία τεχνική σύμφωνα με την οποία η ίδια ιστοσελίδα δείχνει διαφορετικό περιεχόμενο στις μηχανές αναζήτησης και διαφορετικό στους ανθρώπινους επισκέπτες της.
Σκοπός της τεχνικής είναι να καταταχτεί η σελίδα υψηλότερα στα αποτελέσματα της Google για κάποιες συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά. Η τεχνική αυτή θεωρείται ως σπαμ από τις μηχανές αναζήτησης και μπορεί να οδηγήσει στην τιμωρία της συγκεκριμένης σελίδας (εξαφάνιση από τα αποτελέσματα των αναζητήσεων).

16. Web Crawler: Crawler ή bot η αράχνη της Google

Είναι ένα πρόγραμμα που ατενίζει το διαδίκτυο εκ μέρους των μηχανών αναζήτησης και προσπαθεί να ανακαλύψει νέες ιστοσελίδες, νέες σελίδες, νέα λινκ που κατευθύνουν προς ιστοσελίδες. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το πρώτο στάδιο κατά το οποίο οι μηχανές αναζήτησης δημιουργούν το περιεχόμενο indexation του διαδικτύου και κατόπιν να προχωρήσουν στην κατάταξη των ιστοσελίδων στις αναζητήσεις.

17. Duplicate Content

Το περιεχόμενο που έχει αντιγραφεί και περιέχεται ακριβώς το ίδιο σε δύο ή περισσότερες διαφορετικές ιστοσελίδες. Πρέπει να αποφεύγεται αυστηρώς διότι χειροτερεύει την κατάταξη των ιστοσελίδων στα αποτελέσματα των αναζητήσεων. Με άλλα λόγια, πρέπει να αποφεύγετε να αντιγράφετε περιεχόμενο που βρίσκεται σε άλλες ιστοσελίδες και να το ενσωματώνετε στην δική σας ιστοσελίδα. Οι μηχανές αναζήτησης τιμωρούν όσες ιστοσελίδες περιέχουν αντιγραμένο περιεχόμενο.

18. Robots.txt

Είναι ένα αρχείο που χρησιμοποιείται από μία ιστοσελίδα και τοποθετείται στην ρίζα / root του domain της. Το αρχείο περιέχει πληροφορίες και ενημερώνει το ρομπότ (crawler/bot/spider/αράχνη) μίας μηχανής αναζήτησης σχετικά με τη δομή της ιστοσελίδας. Μέσω του αρχείου αυτού μπορεί να γίνει απαγόρευση της πρόσβασης του ρομπότ σε συγκεκριμένα αρχεία ή σελίδες της ιστοσελίδας.

19. White Hat SEO

Είναι οι τεχνικές SEO που αναγνωρίζονται από τις μηχανές αναζήτησης ως ηθικές, αξιόπιστες και σωστές και έχουν στόχο την βελτιστοποίηση ιστοσελίδων στα αποτελέσματα μίας αναζήτησης με απώτερο σκοπό να αυξήσουν την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων.
Για να πάρετε μία ιδέα από αυτές τις τεχνικές διαβάστε το Πώς γίνεται η προώθηση ιστοσελίδας σε μηχανές αναζήτησης

20. Black Hat SEO

Είναι οι τεχνικές SEO που δε αναγνωρίζονται από τις μηχανές αναζήτησης ως ήθικες, αξιόπιστες και σωστές.  Ο στόχος τους είναι φυσικά η βελτιστοποίηση ιστοσελίδων στα αποτελέσματα μίας αναζήτησης αλλά με χρήση ενεργειών μη αποδεκτών.
Η αγορά μεγάλου αριθμού μπακ λινκ σε σύντομο χρονικό διάστημα, η δημιουργία και χρήση Link farm αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα τεχνικών SEO Black Hat και πρέπει να αποφεύγονται αυστηρώς διότι μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητα και μη αναστρέψιμα αποτελέσματα για μία ιστοσελίδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου